Lestijden en tarieven

Tarieven
Leerlingen jonger dan 21 jaar:
30 minuten: € 19,50
45 minuten: € 29,25
60 minuten: € 39,00

Voor leerlingen vanaf 21 jaar en ouder wordt 21% BTW in meerdering gebracht op bovenstaande bedragen.

Wijze van betaling:
Facturen worden digitaal per email naar u toegestuurd.

Betalingsvoorwaarden
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is niettemin lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim (door bijv. ziekte of ongeval) over een langere periode, is na 4 weken geen lesgeld meer verschuldigd.

In het geval van dringende redenen of overmacht heeft de leerling het recht een afgesproken les op een ander tijdstip in dezelfde week in te halen( De aanvraag voor een wijziging van de lestijd moet 1 week voor de oorspronkelijke lestijd hebben plaatsgevonden). De gewijzigde lestijd vindt plaats binnen de door de leraar aangegeven mogelijkheden. In het geval dat de leerling geen gebruik kan maken van die mogelijkheden, blijft het lesgeld in zijn geheel verschuldigd.

Tijdens de schoolvakanties (conform regeling voortgezet onderwijs regio Leiden) vinden er geen lessen plaats.


Vakantieregeling 2017 en 2018:
Kerstvakantie :24 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie :26 feb 2018 t/m 4 maart 2018
2e paasdag :2 april 2018
Meivakantie :23 april 2018 t/m 6 mei 2018
Hemelvaartsdag :10 mei 2018
2e pinksterdag :21 mei 2018
Zomervakantie :16 juli 2018 t/m 26 aug 2018
Leidens Ontzet :3 okt 2018
Herfstvakantie :20 okt 2018 t/m 28 okt 2018
Kerstvakantie :22 dec 2018 t/m 6 jan 2018