Gitaarles

De gitaarlessen zijn individueel en aangepast aan de persoonlijke voorkeur van de leerling, zowel voor beginners als gevorderden.

In de lessen wordt veel aandacht besteed aan alle aspecten van het gitaarspel, waaronder theorie en (basis)technieken.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het samenspel.
Voor gitaarleerlingen die de vakstudie (hoofdvak klassiek gitaar) willen gaan volgen is er de mogelijkheid zich voor te bereiden op het praktische gedeelte van het toelatingsexamen aan een conservatorium. De duur hiervan is afhankelijk van het talent, niveau en studietempo van de leerling. In deze voorbereiding wordt de gitaartechniek uitgebreid getraind en een repertoire opgebouwd met voordrachtstukken en etudes uit verschillende stijlperioden (renaissance, barok, klassiek, romantiek en moderne muziek).

De lestijd is individueel en bedraagt 30 minuten; voor beginners en jonge kinderen is dit ruim voldoende.

Gevorderden kunnen desgewenst 45 minuten of een uur lestijd krijgen.